Waarom is partneralimentatie zo hoog?

Waarom is partneralimentatie zo hoog?
Partneralimentatie is een bruto bedrag wat je betaalt. Je ontvangt een gedeelte terug van de belastingdienst. Stel dat je valt in het tarief van 36%, dan ontvang je over je bruto partneralimentatie 36% terug. Dit wordt verrekend middels je aangifte inkomstenbelasting, waar je invult hoeveel bruto alimentatie je in een bepaald jaar betaald hebt.

Hoe wordt de hoogte bepaald?
Voor de berekening van de hoogte van de partneralimentatie staan twee begrippen centraal:
  1. De behoefte van de ontvanger van de alimentatie
  2. De draagkracht van de betaler van de alimentatie

De behoefte van de ontvanger
Wat is redelijk, wat zou de ontvanger in de ideale situatie aan alimentatie moeten ontvangen. De behoefte wordt berekend over jullie gezinsinkomen ten tijde van jullie huwelijk/geregistreerd partnerschap en is ca. 60% van het netto gezinsinkomen, het inkomen ten tijde van jullie huwelijks/geregistreerd partnerschap, minus de kosten van jullie kinderen. De behoefte wordt voor zover er voldoende draagkracht is voldaan door de alimentatiebetaler. Heeft de ontvanger zelf inkomen dan wordt de behoefte eventueel aangevuld door de betaler. De ontvanger heeft nooit recht op meer dan de behoefte. Als de inkomsten van de betaler hoger worden is het niet zo dat de ontvanger recht heeft op meer alimentatie. De behoefte bepaalt de hoogte.

De draagkracht van de betaler
Wat is redelijk, wat kan degene in feite betalen, wat is zijn/haar draagkracht? Dit is grofweg het netto inkomen minus een aantal kosten. Deze kosten zijn kosten die de betaler zelf moet maken om rond te kunnen komen, zoals woonlasten en zorgverzekering. Wat er overblijft is draagkracht. Van de draagkracht is dan meestal ca. 60% beschikbaar voor alimentatie. Het is niet zo dat je, om de partneralimentatie te kunnen beïnvloeden, duur kunt gaan wonen. Er wordt rekening gehouden met buitensporige woonlasten. Globale vuistregel is dat 1/3 de van je netto inkomen voor je woonlasten mogen zijn. Zoals bovenaan uitgelegd: partneralimentatie die je betaalt is een bruto bedrag. Je ontvangt hiervan een gedeelte terug eens per jaar of elke maand. De keuze kun je zelf maken.

Indicatie hoogte partneralimentatie tools
De tools die je online in kunt vullen geven een grove schatting van de behoefte. Daar is geen rekening gehouden met de draagkracht. Schrik hier dus niet van, maar laat een berekening maken.

Marijke van der Velden

Echtscheidingsconsulente

Meer vragen of onduidelijkheden? Ik help jullie graag verder

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur