alimentatie

Over partneralimentatie en kinderalimentatie
Wet herziening partneralimentatie met ingang van 1 januari 2020.
De maximale duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar. Op de hoofdregel zijn er 3 uitzonderingen:

  • Wanneer je gaat scheiden en de kinderen jonger zijn dan 12 jaar eindigt de partneralimentatie niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd bereikt.
  • Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.
  • Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1 januari 1970 duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Hoe wordt partneralimentatie berekend?
Partneralimentatie wordt alleen maar toegekend als er bij de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) behoefte is en bij de alimentatieplichtige (de betaler) draagkracht is.
Om de behoefte te berekenen wordt er gebruik gemaakt van een berekening middels de zogenaamde Tremanormen. Deze berekening laat de mate van welstand zien waarin tijdens het huwelijk is geleefd. De behoefte is dus het bedrag wat nodig is om op hetzelfde niveau te blijven leven als tijdens het huwelijk.
Is de behoefte vastgesteld dan wordt er gekeken hoe de behoefte kan worden ingevuld door draagkracht. Het bedrag van partneralimentatie is beperkt tot de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie
Elke ouder is verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen. Kinderalimentatie wordt voldaan aan de ouder die de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft. De onderhoudsplicht die aan de verzorgende ouder moet worden voldaan loopt door totdat het kind 18 jaar is. Daarna geldt voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar een voortgezette onderhoudsplicht. Je mag samen, uiteraard in overleg en overeenstemming, overeenkomen hoe, welke en door wie de kosten voor de kinderen worden voldaan. Het is niet verplicht om een alimentatieberekening te (laten) maken. Heb je geen idee aan welke bedragen je moet denken, dan maak ik een uitgebreide berekening (op basis van de wettelijke trema-normen). Op deze manier heb je een goede indicatie en kun je concrete afspraken maken.

Eventueel te ontvangen kindertoeslagen worden meegenomen in de alimentatieberekening voor alimentatie. Voor de ‘niet-verzorgende ouder’ wordt er, voor de dagen dat de kinderen bij hem of haar verblijven, een zorgkorting in mindering gebracht op de alimentatie. Voorts worden in de berekening ingevoerd bij wie de kinderen verblijven, de leeftijd van de kinderen, is er sprake van co-ouderschap, inkomens, (geschatte) toekomstige woonlasten, ziektekosten, sommige schulden et cetera. Indien er een berekening wordt gemaakt zal ik vragen om de benodigde gegevens en informatie.

Duur kinderalimentatie
De alimentatieplicht duurt in principe tot het kind 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan je kinderen wanneer zij tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van of zij wel of niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Behoefte van het kind
Kinderalimentatie is een all-in bedrag, met uitzondering van bijzondere uitgaven. De verzorgende ouder dient daarvan alle kosten te dragen van het kind, dus inclusief eigen kosten kinderopvang, schoolkosten, sportkosten e.d.. De verzorgende ouder ontvangt:

  • kinderalimentatie
  • kinderbijslag
  • fiscale tegemoetkoming (toeslagen e.d.)


Soms komen ouders overeen dat er naast de kinderalimentatie afspraken worden gemaakt over ‘bijzondere uitgaven’, zoals bijscholingskosten, rijbewijs, laptop, studiekosten meerderjarigen, ziektekosten die niet in de basisverzekering vallen. Deze bijzondere uitgaven kunnen in het ouderschapsplan worden opgenomen, zodat daar later geen discussies over hoeven te zijn. Er staat in het ouderschapsplan vermeld hoe deze kosten worden verdeeld tussen de ouders, bijvoorbeeld 50/50.

Co-ouderschap en alimentatie
Co-ouderschap geeft een andere verdeling van de kosten. Bij een co-ouderschapsregeling waarbij beide ouders hetzelfde inkomen hebben, worden de kosten gelijkelijk verdeeld en er wordt veelal gebruik gemaakt van een en/of-rekening op naam van beide ouders voor de kosten van het kind. Zijn de inkomsten verschillend, dan kan men naar rato inkomsten bijdragen of er kan ook een berekening worden gemaakt. Een berekening op basis van co-ouderschap is geheel afwijkend van een berekening op basis van een zogenaamde omgangsregeling zoals hierboven is omschreven. Dit heeft met name te maken met de verdeling van de tijd dat de kinderen bij de ouder verblijven en de fiscale gevolgen daarvan.

Elke situatie is anders en het is heel goed mogelijk dat bovenstaande niet in jullie situatie past. Samen bekijken we welke afspraken jullie wel passen.

Alimentatie verzekeren
Soms kan het van groot belang zijn om de alimentatie te verzekeren. Mocht de alimentatiebetaler komen te overlijden vervalt immers zijn of haar bijdrage in de kosten van jouw levensonderhoud of van dat van de kinderen. Mocht dit van belang zijn in jullie situatie, dan zal ik jullie daarover informeren.

Indexering alimentatie
Jaarlijks wordt de afgesproken alimentatiebijdrage (voor de kinderen en voor de ex-partner) aangepast met een indexeringspercentage. Dit moeten jullie zelf doen. Je wordt hier niet van op de hoogte gebracht.

De hoogte van deze indexering wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland.

Dit percentage kun je gewoon bij het huidige alimentatiebedrag optellen. Op deze manier wordt de alimentatie ieder jaar een stukje hoger. Deze indexering is verplicht, of het moet zijn dat je nadrukkelijk andere afspraken hierover hebt gemaakt in het echtscheidingsconvenant. Heb je geen afspraken hierover gemaakt dat is de indexering verplicht. Betaal je dit niet, dan kan de ex eventueel gaan vorderen. Ben je alimentatieontvanger, dan is het goed om je ex even op de hoogte te stellen over de indexering. Hou ook even goed in de gaten of de ex inderdaad vanaf januari het nieuwe bedrag overmaakt.

De indexering van de afgelopen jaren:

1-1-2024 6,2%
1-1-2023 3,4%
1-1-2022 1,9%
1-1-2021 3,0%
1-1-2020 2,5%

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur