Alimentatie

Over kinderalimentatie en partneralimentatie

 

Kinderalimentatie:

Elke ouder is verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen. Kinderalimentatie wordt voldaan aan de ouder die de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft. De onderhoudsplicht die aan de verzorgende ouder moet worden voldaan loopt door totdat het kind 18 jaar is. Daarna geldt voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar een “voortgezette onderhoudsplicht”.

Je mag samen, uiteraard in overleg en overeenstemming,  overeenkomen hoe, welke en door wie de kosten voor de kinderen worden voldaan. Het is niet verplicht om een alimentatieberekening te (laten) maken. Heb je geen idee aan welke bedragen je moet denken, dan maak ik graag een berekening voor jullie (op basis van de wettelijke trema-normen, zoals de berekeningen ook gemaakt worden bij de rechtbank). Op deze manier heb je een goede indicatie en kun je concrete afspraken maken.

Eventueel te ontvangen kindertoeslagen worden meegenomen in de draagkrachtberekening(alimentatieberekening) voor alimentatie. Voor de ‘niet-verzorgende ouder’ wordt er, voor de dagen dat de kinderen bij hem of haar verblijven, een zorgkorting in mindering gebracht op de alimentatie. Voorts worden in de berekening ingevoerd bij wie de kinderen verblijven, de leeftijd van de kinderen, is er sprake van co-ouderschap, inkomens, (geschatte) toekomstige woonlasten, ziektekosten, sommige schulden etcetera. Indien er een berekening wordt gemaakt zal ik u vragen om de benodigde gegevens en informatie.

Duur kinderalimentatie:

De alimentatieplicht duurt in principe tot het kind 21 jaar wordt. Of u ook alimentatie betaalt aan uw kinderen wanneer zij tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, hangt af van of zij wel of niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Behoefte van het kind:

Kinderalimentatie is een all-in bedrag, met uitzondering van bijzondere uitgaven. De verzorgende ouder dient daarvan alle kosten te dragen van het kind, dus inclusief eigen kosten kinderopvang, schoolkosten, sportkosten e.d.. De verzorgende ouder ontvangt:

  • Kinderalimentatie
  • Kinderbijslag
  • Fiscale tegemoetkoming (toeslagen e.d.)
  • Eventueel een bijdrage van de eigen inkomsten van een kind wat 18 jaar of ouder is(kostgeld).

Soms komen ouders overeen dat er naast de kinderalimentatie afspraken worden gemaakt over ‘bijzondere uitgaven’, zoals bijscholingskosten, rijbewijs, laptop, studiekosten meerderjarigen, ziektekosten die niet in de basisverzekering vallen. Deze bijzondere uitgaven kunnen in het ouderschapsplan worden opgenomen, zodat daar later geen discussies over hoeven te zijn. Er staat in het ouderschapsplan vermeld hoe deze kosten worden verdeeld tussen de ouders, bijvoorbeeld 50/50.

Co-ouderschap en alimentatie:

Co-ouderschap geeft een andere verdeling van de kosten. Bij een co-ouderschapsregeling waarbij beide ouders hetzelfde inkomen hebben, worden de kosten gelijkelijk verdeeld en er wordt veelal gebruik gemaakt van een en/of-rekening op naam van beide ouders voor de kosten van het kind. Zijn de inkomsten verschillend, dan kan men naar rato inkomsten bijdragen of er kan uiteraard ook een berekening worden gemaakt. Een berekening op basis van co-ouderschap is geheel afwijkend van een berekening op basis van een zogenaamde omgangsregeling zoals hierboven is omschreven. Dit heeft met name te maken met de verdeling van de tijd dat de kinderen bij de ouder verblijven en de fiscale gevolgen daarvan.

Elke situatie is anders en het is heel goed mogelijk dat bovenstaande niet in jullie situatie past. Samen bekijken we welke afspraken jullie wel passen.

 

Partneralimentatie:

Partneralimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt.

Hoogte alimentatie partner:

Je mag samen, in onderling overleg, een bedrag overeenkomen. Partneralimentatie is in tegenstelling tot kinderalimentatie fiscaal belast. De alimentatie-betaler betaalt een bruto bedrag. De alimentatie-ontvanger ontvangt dit bruto bedrag. Dit betekent dat de betaler daar een deel van terugontvangt(levensonderhoud ex-partner) van de belastingdienst. De alimentatieontvanger dient over dit bedrag te betalen(inkomstenbelasting) aan de belastingdienst. 

Ik maak graag een alimentatieberekening, zodat je een indicatie hebt van de hoogte van de bijdrage.

Recht op partneralimentatie:

Je hebt in principe recht op partneralimentatie. Een en ander is van meerdere factoren afhankelijk, waaronder de draagkrachtruimte van je partner. Daarbij wordt rekening gehouden met de levensstandaard ten tijde van het huwelijk. In de praktijk is er voor een van beide partners vaak recht op alimentatie. In veel gevallen zal dit de vrouw zijn, met name als zij voor het huishouden en een groot deel van de verzorging van de kinderen verantwoordelijk is geweest. In dat geval heeft de vrouw vaak geen inkomen of een beperkt inkomen uit een parttime dienstverband. In de situatie waarbij de man de rol van ‘huisman’ vervuld heeft en de vrouw carrière gemaakt heeft, kan de man aanspraak maken op partneralimentatie. Soms wordt er ook vanaf gezien bijvoorbeeld ter verrekening of verdeling van een vermogensbestandsdeel. Ik informeer jullie graag verder hierover.

Wanneer stopt het betalen van partneralimentatie:

De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen of op enige andere wijze over voldoende inkomen beschikt.

Alimentatie verzekeren:

Soms kan het van groot belang zijn om de alimentatie te verzekeren. Mocht de alimentatiebetaler komen te overlijden vervalt immers zijn of haar bijdrage in de kosten van jouw levensonderhoud. Mocht dit van belang zijn in jullie situatie, dan zal ik jullie daarover informeren. 

Indexering alimentatie:

Jaarlijks wordt de afgesproken alimentatiebijdrage (voor de kinderen en voor de ex-partner) aangepast met een indexeringspercentage. Dit moeten jullie zelf doen! Je wordt hier niet van op de hoogte gebracht. 

De hoogte van deze indexering wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. 

Dit percentage kun je gewoon bij het huidige alimentatiebedrag optellen. Op deze manier wordt de alimentatie ieder jaar een stukje hoger. Deze indexering is verplicht, of het moet zijn dat je nadrukkelijk andere afspraken hierover hebt gemaakt in het echtscheidingsconvenant. Heb je geen afspraken hierover gemaakt dat is de indexering verplicht. Betaal je dit niet, dan kan de ex eventueel gaan vorderen. Ben je alimentatieontvanger, dan is het goed om je ex even op de hoogte te stellen over de indexering. Hou ook even goed in de gaten of de ex inderdaad vanaf januari het nieuwe bedrag overmaakt. 

De indexering van de afgelopen jaren:

1-1-2019   2,0%
1-1-2018   1,5%
1-1-2017   2,1%
1-1-2016   1,3%
1-1-2015   0,8%
1-1-2014   0,9%

Contact:

Meester Kooningsplaats 1
5612 KS EINDHOVEN
Tel: 06-30264001
E-mail : info@echtscheidingsconsulente.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag: 9:00-17:30
(Telefonisch bereikbaar tot 17:30)
Zaterdag & zondag: Gesloten