de kinderen

 Ouderschapsplan

 

In het ouderschapsplan, onderdeel van het echtscheidingsconvenant, staan de afspraken die jullie hebben gemaakt over jullie minderjarige kinderen. Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten ouders een ouderschapsplan opstellen. Ook indien partijen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben of willen krijgen, dient een ouderschapsplan opgesteld te worden.

 

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

– Hoe je de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) ofwel de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
– Bij wie/waar gaan de kinderen wonen na scheiding (bij wie worden ze ingeschreven);
– Hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
– De kosten van de verzorging en opvoeding (de kinderalimentatie).

 

Je kunt een goed ouderschapsplan maken door een aantal stappen te zetten:

  • Bedenk wat je belangrijk vindt om te regelen met betrekking tot de kinderen en schrijf dit op in een lijst.
  • Als ik inzage heb in jullie situatie kan ik jullie een voorbeeld sturen van een ouderschapsplan, passend bij de leeftijd van jullie kinderen in jullie situatie. 
  • Kijk of er zaken tussen zitten die je zelf ook zo (of anders) zou willen regelen.
  • Leg niet te weinig, maar ook niet teveel vast.
  • Bekijk de lijst met zaken die je geregeld wil zien kritisch en schrap de zaken die eigenlijk vooral jou en/of je partner betreffen, in plaats van de kinderen. Het is namelijk geen ex-partnerschapsplan;).
  • Ga in overleg met je partner, die zich ook voorbereid heeft op dit overleg. Schakel een derde in als je er samen niet uitkomt. Dat komt vaker voor bij scheiding.
  • Maak een afspraak over het periodiek herzien van het ouderschapsplan en over de wijze waarop dat zal gebeuren. Bij elke grotere wijziging in het leven van de kinderen moet het plan herzien worden, maar zeker bij jongere kinderen is 2x per jaar een herziening niet vreemd.
 
Kinderen tussen de 12 en 18 jaar worden ‘gehoord’ door de rechtbank. De kinderen wordt gevraagd om een verklaring in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring wordt met het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Een kinderrechter kijkt naar het ouderschapsplan en de verklaring van je kind. Ik zal jullie hier over informeren als dat voor je kind van toepassing is. Mocht je vooraf vragen hebben hierover, neem dan gerust contact me mij op. 
 
Soms is het goed om een uitgebreid ouderschapsplan op te stellen, met name als je nog jonge kinderen hebt. Bij oudere kinderen is een eenvoudiger ouderschapsplan meestal voldoende. 

Contact:

Meester Kooningsplaats 1
5612 KS EINDHOVEN
Tel: 06-30264001
E-mail : info@echtscheidingsconsulente.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag: 9:00-17:30
(Telefonisch bereikbaar tot 17:30)
Zaterdag & zondag: Gesloten