de kinderen

Ouderschapsplan
In het ouderschapsplan, onderdeel van het echtscheidingsconvenant, staan de afspraken die jullie hebben gemaakt over jullie minderjarige kinderen. Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten ouders een ouderschapsplan opstellen. Ook indien partijen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben of willen krijgen, dient een ouderschapsplan opgesteld te worden (beëindiging samenwonen).

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • Hoe verdeel je de zorg en opvoeding en regel je de omgang met de kinderen.
  • Bij wie de kinderen worden ingeschreven na scheiding (hoofdverblijfplaats).
  • Hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld bij ziek zijn of schoolkeuze.
  • De kosten van de kinderen en de verdeling hiervan.


Ik help jullie bij het maken van een ouderschapsplan:

  • Jullie ontvangen van mij, passend bij de leeftijd van jullie kinderen in jullie situatie, een voorbeeld.
  • Bij onderwerpen waar jullie het samen niet overeens zijn help ik jullie.

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur