Pensioen

Pensioen

 

Bij scheiding maakt u afspraken over zowel het ouderdomspensioen als het (bijzonder) partnerpensioen:

 

Verevening ouderdomspensioen:

De wet VPS (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) voorziet, tenzij de echtgenoten (of geregistreerd partners) de toepassing van de wet hebben uitgesloten, in een verevening van rechtswege bij echtscheiding van het tijdens het huwelijk (of bij beëindiging geregistreerd partnerschap) opgebouwde ouderdomspensioen. Verevening geeft beide partijen het recht op de helft van dat pensioen (50/50) wat is opgebouwd ten tijde van het huwelijk. Daarbij voorziet de wet in een directe vordering van de vereveningsgerechtigde op de pensioenuitvoerder voor het haar of hem toekomende pensioendeel.


Bij je scheiding kunt u ook andere afspraken maken: partijen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om ook de jaren waarin zij voorafgaand aan hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap) hebben samengewoond mee te laten tellen bij de verdeling (verevening) van de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Ook is het mogelijk om een andere verdeling van het ouderdomspensioen af te spreken dan 50/50.

Uw ex-partner krijgt zijn/haar deel van uw ouderdomspensioen pas vanaf de datum dat u met pensioen gaat. U krijgt uw deel van zijn/haar ouderdomspensioen pas vanaf de datum wanneer uw partner met pensioen gaat.

Het deel van uw pensioen dat aan uw partner wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang u allebei in leven bent. Als de ex-partner overlijdt, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd overlijdt, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

 

(Bijzonder) partnerpensioen:

Kijk eerst of in uw pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of ‘op risicobasis is verzekerd’. In dat laatste geval houdt uw ex geen recht op partnerpensioen als u overlijdt.

De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar uw ex gaat als u komt te overlijden. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt bij een scheiding maar ook bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap. Bij uw scheiding kunt u hier overigens andere afspraken over maken.

 

Conversie:

Als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap verbreekt, heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen voor verevening, zoals hierboven is beschreven, maar ook voor conversie. Als u na scheiding kiest voor conversie wordt het deel ouderdomspensioen voor uw ex-partner definitief afgesplitst. Het afgesplitste ouderdomspensioen wordt een zelfstandige pensioenaanspraak voor uw ex-partner. In een aantal situaties ontstaat er dan een verschil. Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillen. Er is bij conversie geen sprake van bijzonder partnerpensioen. Immers: de opgebouwde pensioenpotten zijn gesplitst en verdeeld. 

 

Melden bij het pensioenfonds:

Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de partner uitbetalen. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet u dan zelf bij uw partner opeisen.  

 

 

 Verevening versus conversie:

 

Verevening:

Conversie:

Uw ex-partner overlijdt:

U krijgt weer uw volledige ouderdomspensioen.

U krijgt nog steeds enkel het afgesplitste ouderdomspensioen.

U overlijdt:

Uw ex-partner krijgt geen ouderdomspensioen, maar wel het bijzonder partnerpensioen.

Uw ex-partner krijgt nog steeds het afgesplitste ouderdomspensioen, maar geen bijzonder partnerpensioen.

U gaat met pensioen:

Uw ex-partner krijgt vanaf uw pensioendatum het afgesplitste ouderdomspensioen (als uitkering/inkomen per maand).

Uw ex-partner krijgt het afgesplitste ouderdomspensioen als uw ex-partner zelf met pensioen gaat.

Contact:

Meester Kooningsplaats 1
5612 KS EINDHOVEN
Tel: 06-30264001
E-mail : info@echtscheidingsconsulente.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag: 9:00-17:30
(Telefonisch bereikbaar tot 17:30)
Zaterdag & zondag: Gesloten