pensioen

Ouderdomspensioen
Bij scheiding maak je afspraken over zowel het ouderdomspensioen als het (bijzonder) partnerpensioen. De wet VPS (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) voorziet, tenzij de echtgenoten (of geregistreerd partners) de toepassing van de wet hebben uitgesloten, in een verevening van rechtswege bij echtscheiding van het tijdens het huwelijk (of bij beëindiging geregistreerd partnerschap) opgebouwde ouderdomspensioen. Verevening geeft beide partijen het recht op de helft van dat pensioen (50/50) wat is opgebouwd ten tijde van het huwelijk. Daarbij voorziet de wet in een directe vordering van de vereveningsgerechtigde op de pensioenuitvoerder voor het haar of hem toekomende pensioendeel.

(Bijzonder) partnerpensioen
Kijk eerst of in je pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of ‘op risicobasis is verzekerd’. In dat laatste geval houdt je ex geen recht op partnerpensioen als je overlijdt. De wettelijke regeling is dat al het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd bij een scheiding naar je ex gaat als je komt te overlijden. Dat heet dan het bijzonder partnerpensioen. Dat geldt bij een scheiding maar ook bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap. Bij je scheiding kun je hier overigens andere afspraken over maken.

Conversie
Als je gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap verbreekt heeft je ex-partner recht op een deel van je ouderdomspensioen. Je kunt kiezen voor verevening volgens de wet, maar ook voor conversie. Als je kiest voor conversie wordt het deel ouderdomspensioen voor je ex-partner definitief afgesplitst. Het afgesplitste ouderdomspensioen wordt een zelfstandige pensioenaanspraak voor je ex-partner. In een aantal situaties ontstaat er dan een verschil. Onderaan vind je een overzicht van deze verschillen.

Melden bij het pensioenfonds
Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de partner uitbetalen. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij je partner opeisen.

Verschil verevening versus conversie
Verevening Conversie
Je ex-partner overlijdt Je krijgt weer je volledige ouderdomspensioen. Je krijgt nog steeds enkel het afgesplitste ouderdomspensioen.
Jij overlijdt Je ex-partner krijgt geen ouderdomspensioen, maar wel het bijzonder partnerpensioen. Je ex-partner krijgt nog steeds het afgesplitste ouderdomspensioen, maar geen bijzonder partnerpensioen.
Je gaat met pensioen Je ex-partner krijgt vanaf je pensioendatum het afgesplitste ouderdomspensioen (als uitkering/inkomen per maand). Je ex-partner krijgt het afgesplitste ouderdomspensioen als je ex-partner zelf met pensioen gaat.

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur