Financiële en fiscale zaken

Financiële en fiscale zaken bij scheiding
Een echtscheiding (beëindiging geregistreerd partnerschap) heeft veel fiscale en financiële gevolgen. Soms hoor ik van partijen: ‘We zijn er uit, we weten hoe we alles willen verdelen’. Het is natuurlijk fijn als je het samen zover eens bent, maar ben je ook op de hoogte van de fiscale gevolgen? Een scheiding is fiscaal vaak complexer dan je denkt en kan je veel geld kosten als je niet de juiste afspraken maakt en deze afspraken niet of niet juist nakomt/uitvoert. Een convenant opstellen met daarin de samen onderling overeengekomen verdeling is vaak niet voldoende. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden per welke datum het fiscaal partnerschap moet/kan eindigen. Dit kan vele euro’s voordeel – maar ook nadeel – opleveren als je daarvan niet op de hoogte bent. Een correct opgesteld echtscheidingsconvenant en de uitvoering van de verdeling/afspraken zijn erg belangrijk. Bewijsstukken en openheid van zaken vooraf zijn belangrijk bij mediation, met name voor de financiële en fiscale consequenties, zodat ik zaken uit kan zoeken en jullie goed kan adviseren. Dat bespaart je financiële/fiscale tegenvallers achteraf.

De financiële gevolgen
‘Kan ik wel rondkomen na scheiding?’ Ik zoek het voor je uit en informeer je over je financiële plaatje na scheiding. Ik kijk naar de verdeling na scheiding (ieders vermogen), inkomsten met of zonder partneralimentatie en je toeslagen.Uiteraard zal ik jullie ook beiden op de hoogte stellen van ieders rechten en plichten, maar zal ik je ook informeren of adviseren als andere oplossingen of afspraken beter zouden passen in jouw/jullie situatie.


Kindgebonden budget 2022
Het kindgebonden budget is een vergoeding die je van de overheid kunt krijgen voor de kosten die je voor jullie kinderen, jonger dan 18 jaar, hebt. Hoogte van het kindgebonden budget: Kijk op de site van het Nibud of op toeslagen.nl. Grofweg komt het systeem van het kindgebonden budget erop neer dat je bij een fiscaal inkomen van grofweg €20.000,– (2022) recht hebt op het maximale kindgebonden budget. Daarboven wordt dat heel langzaamaan minder. Veelal is er zonder toeslagpartner tot een inkomen van €70.000,- nog recht op kindgebonden budget voor de kinderen in je gezin waarvoor je kinderbijslag ontvangt. Als je op 1 januari 2022 meer vermogen hebt dan € 120.020,– (zonder toeslagpartner) krijg je in 2022 geen kindgebonden budget.

Zorgtoeslag 2022
De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen per jaar en of je een toeslagpartner hebt. Zonder toeslagpartner mag je inkomen in 2022 niet hoger zijn dan €31.998,- per jaar. Daarboven is er geen recht meer op zorgtoeslag. Je vermogen mag niet hoger zijn dan € 120.020,–.

Kinderopvangtoeslag 2022
Hoeveel je zelf moet betalen is afhankelijk van je toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is het inkomen wat staat op de belastingaangifte inkomenstenbelasting als verzamelinkomen. Aan de hand van de alimentatieberekening kan ik je informeren over de hoogte van de toeslag en wat je uiteindelijk zelf betaalt na aftrek hiervan. Een indicatie: Bij een jaarinkomen van €30.000,- worden de kosten voor kinderopvang vergoed tot ca. 95%.

Huurtoeslag 2022
Of je in aanmerking komt voor een huurtoeslag hangt af van je toetsingsinkomen (verzamelinkomen), vermogen, de hoogte van de huur en de gezinssamenstelling. Er is geen vaste inkomensgrens meer waarbij je met 1 euro meer plotseling geen huurtoeslag meer krijgt, maar heb je een hoger inkomen dan krijg je minder huurtoeslag dan iemand die dezelfde huur moet betalen maar minder inkomen heeft. Bij een verzamelinkomen van ca € 32.500,- voor een alleenstaande ligt ongeveer de grens. De maximale huurgrens in 2022 is € 763,47 per maand. Let op: Wanneer je vanuit een koophuis verhuist, telt veelal op 1 januari van het betreffende jaar dit vermogen nog niet, omdat het huis in box 1 valt. Dan is er de rest van het kalenderjaar wel recht op huurtoeslag als aan de andere voorwaarden is voldaan. Bij een vermogen hoger dan € 31.747,- (2022) (alleenstaande zonder kinderen) is er geen recht op huurtoeslag. Zijn er inwonende kinderen dan is het zaak om uit te zoeken hoe je het beste gebruik kunt maken van de vele opties die er zijn (reageren op sociale huurwoningen, huurtoeslag, inkomen en vermogen inwonende kinderen). Ik zoek het voor je uit en kom met een voor jou passend plan.

Einde fiscaal partnerschap
Je blijft fiscaal partner tot het moment dat:

  1. het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank én
  2. je op een ander adres ingeschreven staat bij de gemeente.Als aan beide voorwaarden is voldaan, eindigt het fiscaal partnerschap.


Echter kun je in het jaar van scheiding nog kiezen of je samen de aangifte inkomstenbelasting doet of ieder apart. Redenen om dat juist wel of niet te doen zijn van financiële of fiscale aard. Je kunt dit met mij bespreken.


De belastingdienst heeft een speciale pagina voor mensen die gaan scheiden. Klik hier >>

Fiscale gevolgen eigen woning: Klik hier >>

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur