Gemeenschap van goederen

In gemeenschap van goederen getrouwd
Ieder krijgt de helft van het totale vermogen (dit zijn de bezittingen minus eventuele schulden). Lijfgoederen zoals sieraden en kleding behoren toe aan de persoon zelf. Verknochte goederen behoren meestal ook toe aan de eigenaar en hoeven dus niet altijd meegenomen te worden in de boedelverdeling. Ook schulden of bezittingen die er bij het begin van het huwelijk waren zijn door het trouwen in gemeenschap van goederen gemeenschappelijk geworden.

Erfenissen en/of schenkingen met uitsluitingsclausule
Een uitsluitingsclausule is een schriftelijke mededeling dat de erfenis of schenking alleen toekomt aan een van de partners en niet valt in de gemeenschap waarin die partner gehuwd is. De uitsluitingsclausule is veelal in een testament of in een schenkingsakte te vinden. Dit moet uitdrukkelijk bepaald zijn door de erflater of schenker. Is dat niet het geval dan valt de erfenis of schenking in de gemeenschap.

Baten en schulden na indienen van het verzoek bij de rechtbank
Baten en schulden die na de indiening van het verzoekschrift ontstaan, vallen niet in de huwelijksgemeenschap. Dit geldt uiteraard ook voor een erfenis of schenking, die na indiening van het verzoekschrift wordt ontvangen.

Huwelijken gesloten na 1 januari 2018
Bovenstaande geldt niet voor een scheiding van huwelijken die gesloten zijn na 1 januari 2018. Partners die trouwen na 1 januari 2018 hebben automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die partners al hadden voor het huwelijk worden niet verdeeld. Je studieschuld bijvoorbeeld blijft van jou. Had je al een flinke spaarsom, dan blijft die ook van jou. Alleen geld op een en/of-rekening is voor samen en moet worden verdeeld. Ook schenkingen en erfenissen vallen buiten de verdeling. Zorg er wel voor dat het duidelijk is wat van de een en wat van de ander is, dat je dat kunt bewijzen, ook tijdens het huwelijk, om bij een scheiding problemen te voorkomen.

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur