scheiden en eigen bedrijf

Eigen bedrijf
Scheiden / beëindiging geregistreerd partnerschap met een eigen bedrijf. Dit kan een eenmanszaak, een V.O.F. of een B.V. zijn.

Huwelijksvoorwaarden en eigen bedrijf
Zijn er huwelijksvoorwaarden dan zijn deze bepalend voor de verdeling van het eigen bedrijf. Ik bestudeer de huwelijksvoorwaarden en maak de situatie inzichtelijk voor jullie. Mocht je af willen wijken van de afspraken in de huwelijkse voorwaarden dan is dat mogelijk als je daar beiden achter staat. Er zijn bezittingen die niet zondermeer kunnen worden gesplitst. Met in achtneming van de fiscale regels kom ik samen met jullie tot een goed alternatief. Ik denk met jullie mee.

Gelijke verdeling eigen bedrijf
Geen huwelijksvoorwaarden? Om tot een eerlijke gelijke verdeling te komen moet de waarde van het bedrijf worden vastgesteld. Hierbij spelen diverse factoren een rol, wat het een lastige klus maakt. Een gelijke verdeling van het bedrijf kan soms problemen veroorzaken. Het voortbestaan van het bedrijf kan bijvoorbeeld in gevaar komen wat gevolgen heeft voor de verdeling. Een gelijke verdeling kan ook weer invloed hebben op de draagkracht voor alimentatie. Waardering en afrekening van een eigen bedrijf enerzijds en de draagkracht voor alimentatie anderzijds zijn meestal onderling met elkaar verbonden. Als er rekening gehouden wordt met een grote draagkracht voor alimentatie, zal de waardering van het bedrijf lager zijn en dat geldt andersom ook.

Ik help jullie bij scheiding met een eigen bedrijf
Hebben jullie, of één van jullie, een eigen bedrijf, dan maak ik graag de situatie inzichtelijk om jullie enerzijds te wijzen op ieders rechten en plichten, maar ook om tot reële afspraken te komen, met oog voor de fiscale en financiële consequenties, zodat je beiden zorgeloos aan een nieuwe toekomst begint.

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur