De scheidingsprocedure

De scheidingsprocedure

 

Als ik voor u samen een verzoek tot echtscheiding indient, volgt er meestal 3 weken later een uitspraak van de rechtbank, soms zelfs eerder. 

De scheidingsprocedure ‘samen scheiden’ is de snelste manier om de echtscheidingsprocedure te doorlopen. In dit geval wordt er één gezamenlijk verzoekschrift ingediend. Daarna volgt de beschikking (= uitspraak) van de rechtbank.

Bij deze procedure vindt er geen mondelinge behandeling (zitting) plaats. Jullie zijn het immers samen eens.

Bij deze procedure heb je voorafgaand, in samenwerking met mij,  een overeenstemming bereikt over alle zaken die geregeld moesten worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en indien er minderjarige kinderen zijn in het ouderschapsplan. 

Na ontvangst van de beschikking dient deze nog ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente waar jullie destijds getrouwd zijn. Ook hiervoor wordt door mij zorg gedragen. De inschrijving is tevens de datum dat de scheiding definitief is.

De tijd die nodig is om het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan klaar te hebben is afhankelijk van de afspraken die er moeten worden gemaakt, of er documenten moeten worden opgevraagd bij derden, of er anderen bij betrokken zijn die ook deelnemen aan het proces, zoals een hypotheekadviseur of een accountant (bij een eigen bedrijf of BV bijvoorbeeld), of er fiscaal uitzoekwerk nodig is (eigen woning, maar ook toeslagen of bij schulden), of er berekeningen moeten worden gemaakt (alimentatie) en of u het samen snel eens bent. Gemiddeld duurt dit proces tussen de 1 en 3 maanden.

Als het verzoek is ingediend bij de rechtbank én u woont niet meer op hetzelfde adres, betekent dat dat het fiscaal partnerschap beëindigd is. Ik houd u op de hoogte wat dit voor u betekent en wat u dan dient te ondernemen.

 

Na scheiding dienen de pensioenuitvoerders bericht te worden over uw afspraken die u bent overeengekomen. 
Ook hierover zal ik u berichten.

 

 

 

Contact:

Meester Kooningsplaats 1
5612 KS EINDHOVEN
Tel: 06-30264001
E-mail : info@echtscheidingsconsulente.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag: 9:00-17:30
(Telefonisch bereikbaar tot 17:30)
Zaterdag & zondag: Gesloten