Verschil echtscheidingsconvenant

en vaststellingsovereenkomst?

Wat is het verschil tussen een echtscheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst?
De afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die is gericht op voorkoming van een onzekerheid of een geschil of ter vermijding daarvan. Per onderwerp/regeling van het echtscheidingsconvenant kan er eventueel worden vastgesteld of sprake is van een vaststellingsovereenkomst en je kunt dat dan per artikel aangeven. De bedoeling van partijen is hierbij richtinggevend: Is de afspraak die er is gemaakt bedoeld om definitief een einde te maken aan bepaalde onderdelen van hun geschil en was die bedoeling wederzijds kenbaar?

Een vaststellingsovereenkomst per artikel in een echtscheidingsconvenant
Een artikel in een echtscheidingsconvenant met een vaststellingsovereenkomst kan van grote waarde zijn. Via deze vaststellingsovereenkomst kan een definitief einde worden gemaakt aan een geschil of onzekerheid. Daarbij is wel van belang dat in het echtscheidingsconvenant goed wordt vastgelegd welke onderdelen van het convenant een vaststellingsovereenkomst inhouden en welke onderdelen niet. Is eenmaal een vaststellingsovereenkomst gesloten, dan zal een beroep op dwaling een stuk minder snel worden gehonoreerd. Dwaling is een juridisch begrip waarmee wordt aangegeven dat er sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken welke je aan kunt tonen, waardoor een overeenkomst ontbonden kan worden. Onmogelijk is een beroep op dwaling echter niet.

Heeft vastlegging middels een vaststellingsovereenkomst altijd zin?
Nee, het heeft niet altijd zin. Wel kan het zinvol zijn om de uitgangspunten waardoor je tot een afspraak bent gekomen vast te leggen, zodat er bij een discussie of geschil duidelijk is waarom je destijds de afspraak hebt gemaakt. Niet mogelijk is bijvoorbeeld om de verblijfsplaats van een kind definitief vast te leggen middels een vaststellingsovereenkomst, dat geldt ook voor het gezag over een kind.

Marijke van der Velden

Echtscheidingsconsulente

Meer vragen of onduidelijkheden? Ik help jullie graag verder

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur