privacyverklaring

Dit privacy-statement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.echtscheidingsconsulente.nl.

Contactgegevens:
Echtscheidingsconsulente M. van der Velden
Meester Kooningsplaats 1
5612KS Eindhoven
Tel: 06-30264001
Mail: info@echtscheidingsconsulente.nl

Algemeen
Ik ga zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik zorg er voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doe ik door van tijd tot tijd na te gaan of mijn dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliance met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Gegevens die worden verwerkt van bezoekers van de website
In het algemeen is het mogelijk mijn website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Wel verwerk ik voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – de website via welke u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde) en welke informatie u bekijkt.
Ik verzamel bovengenoemde gegevens zodat de inhoud van de website afgestemd kan worden aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van mijn website.

Vanaf wanneer worden persoonsgegevens verzameld?
Onder meer vanaf het moment u uzelf aanmeldt via de website of vanaf het moment dat u uw gegevens naar mij mailt.

Waarom verzamelen van persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die via mijn website worden ontvangen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt: contact opnemen met u en voor mijn dienstverlening in opdracht van u.

De rechtsgronden waarop de verwerking van uw persoonsgegevens worden gebaseerd
Ik baseer de verwerking van uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst of dienstverlening uit te kunnen voeren (artikel 6 sub b AVG).

Welke persoonsgegevens verzamel ik van u?
Ik verzamel door middel van mijn website enkel persoonsgegevens die u aan mij verstrekt.
Dit zijn de volgende persoonsgegevens:
Naam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer 

Bijzondere persoonsgegevens
Enkel wanneer ik bijzondere persoonsgegevens nodig heb om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zal ik deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Hoe lang worden de op mijn website verzamelde persoonsgegevens bewaard?
U mag mij altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaar ik uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, voor het verlenen van mijn diensten of voor zo lang er een dienst-relatie tussen u en mij bestaat.

Hoe worden de op mijn website verzamelde persoonsgegevens beveiligd?
Uw privacy staat uiteraard hoog in het vaandel. Om deze reden werk ik daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?Ik zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal ik uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer zij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen. Met deze derden is een verwerkers-overeenkomst gesloten.

Gebruik van cookies
Ik maak gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van mijn website worden meegestuurd en op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Ik gebruik cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruik ik cookies om inzicht te krijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.
De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc. (“Google”). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hierop heb ik geen invloed.

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur