Hoe hoog is partneralimentatie?

Hoeveel partneralimentatie ontvang ik of moet ik betalen?
De hoogte van partneralimentatie spreek je af met je partner. Meestal gebeurt dit in overleg met je mediator. Een alimentatieberekening op basis van de wettelijke tremanormen geeft een goede indicatie over de hoogte. Daarnaast kun je rekening houden met jullie specifieke situatie. Ik bespreek het graag met jullie.

Index partneralimentatie jaarlijkse verhoging
De alimentatiebijdrage worden jaarlijks verhoogd met het percentage dat voor dat jaar wordt vastgesteld. Medio november wordt het percentage vastgesteld en bekend gemaakt. Met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar betaal je de nieuwe bijdrage. Dit moet je zelf doorvoeren. Hiervan krijg je geen bericht. Je kunt indexering ook uitsluiten middels je convenant.

Partneralimentatie bruto of netto?
Partneralimentatie die je betaalt of ontvangt is een bruto bedrag. Het is een fiscaal belast bedrag. Degene die betaalt kan de partneralimentatie aftrekken en degene die de alimentatie ontvangt moet hierover betalen. Je geeft de betaalde of ontvangen partneralimentatie aan in je aangifte inkomstenbelasting. Bij de berekening van partneralimentatie wordt hiermee rekening gehouden. Het is dus niet zo dat het voor een van beiden een voor- of nadeel is. Is de partneralimentatie berekent vóór 2020, dan is het wellicht een goede optie om een herberekening te laten maken omdat de aftrek voor partneralimentatie wijzigt, waardoor de kans groot is dat je minder partneralimentatie ontvangt of betaalt.

Herziene berekening partneralimentatie
Als je in 2018 €3.000,– betaalde aan partneralimentatie kan het zijn dat je aftrek 51,95% bedroeg. Dit is afhankelijk van je inkomen. De aftrek was dan ruim € 1.558,-. In 2020 wijzigt dat percentage en loopt af tot 37,05% in 2023. Netto betaal je dan dus meer. Of je minder gaat betalen of ontvangt hangt af van je huidige draagkracht enerzijds en de behoefte ten tijde van jullie huwelijk anderzijds.

Partneralimentatie 2020 en verder: houd rekening met verlaging belastingpercentage
Als je in 2020 gaat scheiden kan er rekening worden gehouden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren omdat je minder terugkrijgt van de belasting. Ben je eerder gescheiden dan is de kans groot dat je teveel betaalt of ontvangt. Ik informeer je graag.


Marijke van der Velden

Echtscheidingsconsulente

Meer vragen of onduidelijkheden? Ik help jullie graag verder

Adres

Echtscheidingsconsulente
Meester Kooningsplaats 1
5612 KS Eindhoven

Contact

T: 06-30264001
E: info@echtscheidingsconsulente.nl
Maandag - Vrijdag: 09:00-17:00 uur